Sự Kiện

Hiển thị các bài đăng có nhãn top bất động sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn top bất động sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Thị trường bất động sản Tp.HCM cuối năm 2020 có gì nổi bật?

 Theo HoREA, từ nay đến Tết Âm lịch và cả năm 2021, thị trường địa ốc TP HCM sẽ phục hồi và đang trên đà tăng trưởng trở lại.   Hiệp hội B...
Read More

Thị trường bất động sản Tp.HCM cuối năm 2020 có gì nổi bật?

 Theo HoREA, từ nay đến Tết Âm lịch và cả năm 2021, thị trường địa ốc TP HCM sẽ phục hồi và đang trên đà tăng trưởng trở lại.   Hiệp hội B...
Read More

Thị trường bất động sản Tp.HCM cuối năm 2020 có gì nổi bật?

 Theo HoREA, từ nay đến Tết Âm lịch và cả năm 2021, thị trường địa ốc TP HCM sẽ phục hồi và đang trên đà tăng trưởng trở lại.   Hiệp hội B...
Read More

Thị trường bất động sản Tp.HCM cuối năm 2020 có gì nổi bật?

 Theo HoREA, từ nay đến Tết Âm lịch và cả năm 2021, thị trường địa ốc TP HCM sẽ phục hồi và đang trên đà tăng trưởng trở lại.   Hiệp hội B...
Read More

Thị trường bất động sản Tp.HCM cuối năm 2020 có gì nổi bật?

 Theo HoREA, từ nay đến Tết Âm lịch và cả năm 2021, thị trường địa ốc TP HCM sẽ phục hồi và đang trên đà tăng trưởng trở lại.   Hiệp hội B...
Read More